U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite, od 16. do 19. lipnja 2022. godine, na području Primorsko – goranske, Karlovačke i Istarske županije održava se terenska vježba civilne zaštite „RI QUAKE 2022.“

Operativni početak terenske vježbe civilne zaštite „RI QUAKE 2022“ danas je započeo na lokaciji bivše vojarne „Kupa“ u Karlovcu. Tema vježbe je sudjelovanje pripadnika Tima za spašavanje iz ruševina te Tima za tehničko-taktičku potporu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite u pružanju žurne pomoći na potresom pogođenom području, temeljem međunarodnih operativnih procedura definiranih INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) standardom, prihvaćenim od strane Mehanizama Unije za civilnu zaštitu.  

Uz pripadnike Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, u vježbi sudjeluju timovi Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije,Primorsko – goranske i Istarske županije te operativna grupa za spašavanje iz ruševina iz sastava Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Karlovac.

Ravnatelj Damir Trut tom prilikom izjavio je kako je ova vježba dio priprema teškog modula za traganje i spašavanje iz ruševina (HUSAR) za INSARAG certifikaciju, ali i prilika za uvježbavanje novih pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite za rad u timu u operacijama urbanog traganja i spašavanja kao i međusobne koordinacije s lokalnim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

– Rad u potresom pogođenim područjima, u ruševinama, je specifičan i zahtijeva stalnu obuku. Zato kroz ovakve vježbe proigravamo razne situacije kako bi timovi za potragu i spašavanje bili što spremniji za stvarnu situaciju, za koju, iako se nadamo da je neće biti, moramo biti pripravni, rekao je Trut te dodao kako su vježbe u simuliranim uvjetima najsloženiji i najučinkovitiji oblik osposobljavanja operativnih snaga i provjere osposobljenosti i pripremljenosti sustava u cijelosti.