U Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, dana 01.06.2016. godine održan je Trening obnove znanja za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe. Edukacija je održana prema standardu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Polaznici, 15 vozača iz timova hitne medicinske službe pokazali su izvanrednu motiviranost u radu tako da ni rezultati nisu izostali.

Trening obnove znanja za vozače