Upute i obavijesti kandidatima (Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove)