Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije bio je organizator još jednog tečaja “Brze intubacije u slijedu” za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare. Tečaju je pristupilo 10 polaznika koji su svi uspješno završili ovaj tečaj.

S obzirom na veliku zainteresiranost za ovaj modularni tečaj najavljujemo novi tečaj “Brze intubacije u slijedu” 28.05.2018.godine.