Sustav kvalitete zdravstvenih postupaka jest sustav kojim se osigurava koordinacija, promicanje te praćenje svih aktivnosti poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite koja se pruža pacijentima sukladno zahtjevima međunarodno priznatih standarda te znanstveno-tehnološkom razvitku. 

Kvaliteta zdravstvene zaštite jest rezultat mjera koje se poduzimaju sukladno suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima, a koje osiguravaju najviši mogući povoljan ishod liječenja i smanjenje rizika za nastanak neželjenih posljedica za zdravlje ljudi.

Stoga je Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije prepoznao važnost potrebe uvođenja sustava kvalitete prema najvišim hrvatskim i međunarodnim standardima te je angažirao akreditacijsku kuću Accreditation Canada, kako bi kroz proces međunarodne akreditacije Zavoda koji će trajati iduće tri godine, kako bi se implementirali najviši stručni standardi kvalitete u zbrinjavanju hitnih pacijenata u Karlovačkoj županiji, ali i pokrenuo kontinuirani proces u samom Zavodu, a to je stalno propitkivanje i ocjenjivanje vlastite kvalitete i unaprjeđenje pružanja zdravstvene usluge koju obavlja Zavod na području Karlovačke županije. 

Accreditation Canada je nezavisna neprofitna organizacija koja je tijekom posljednjih 60 godina akreditirala više od 1200 zdravstvenih organizacija u Kanadi. Temeljem kanadskog nacionalnog modela razvijen je i njen međunarodni akreditacijski program QMENTUM, koji će biti implementiran i u karlovačkom Zavodu. Implementacijom više od stotinu međunarodno priznatih standarda kvalitete, QMENTUM procjenjuje zdravstvene ustanove po važnim temama kao što su vodstvo i upravljanje, prevencija i kontrola infekcija te upravljanje lijekovima, čime im omogućuje podizanje kvalitete i efikasnosti zdravstvene zaštite te sigurnosti pacijenata.

Nakon završenog akreditacijskog postupka od Accreditation Canada International (ACI), u Zavodu smatraju kako će navedeno biti garancija da ova zdravstvena ustanova kontinuirano radi na održavanju i postizanju visokih standarda i nadstandarda kvalitete, te će isto biti dokaz vrijednosti napora Zavoda za uspostavom sustava kvalitete i sigurnosti, osiguravajući pacijentima sigurnu zdravstvenu zaštitu i skrb na području Karlovačke županije i Republike Hrvatske, kao nadstandard kvalitete zdravstvene zaštite propisana Zakonom te svim smjernicama i propisanim standardima Hrvatskog Zavoda za hitnu medicinu.

Povodom početka akreditacijskog procesa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, projektni tim na čelu sa ravnateljem Zavoda gospodinom Nikšom Anticom, ugostio je zamjenicu Župana Karlovačke županije dr.sc. Vesnu Hajsan-Dolinar i pročelnika UO za zdravstvo dipl.soc.rad., univ.spec.oec. Predraga Koraća koji su bili zadovoljni viđenim, ali i izrazili spremnost te podršku Karlovačke županije Zavodu u implementaciji ovih međunarodnih standarda kvalitete.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije biti će na kraju ovog procesa prva javna zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj koja će biti akreditirana prema svjetski poznatoj i priznatoj akreditaciji Accreditation Canada International, ali i prvi takav akreditiran Zavod za hitnu medicinu u Europi.