U organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine od 09.-10.11.2017. održati će se edukacijska vježba trijaže u odjelu hitne medicine, a 11.11.2017. edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže u odjelu hitne medicine. Edukacija će se održavati u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Vlatka Mačeka 48, Karlovac.