Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije za radno mjesto: medicinska sestra/medicinski tehničar u timu – 5 izvršitelja na neodređeno i puno radno vrijeme – mjesto rada Karlovačka županija.

cijeli dokument na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8229527.html