05.04.2019. u  sklopu 2. Festivala zdravlja Karlovačke županije Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije sa grupom River Dance, Udrugom Karika, Klubom žena Domovinskog rata 110 brigade i Pučkim otvorenim učilištem sekcija Limači – Duga Resa  organizirao je plesnu edukaciju osnovnih postupaka održavanja života, edukaciju nespojivog karaktera, ali na kraju prezentaciju koja donosi nešto novo!
U plesnoj prezentaciji sudjelovali su Perica Vucelić i Danko Premužić.