Zavod za hitnu medicinu Karlovačke  županije 05.04.2018 U Generalskom Stolu održao je edukaciju u sklopu programa javno dostupne rane defibrilacije „POKRENI SRCE SPASI ŽIVOT“  na kojoj su sudjelovali članovi Udruge Kovan uz nacionalne instruktore BLS AVD Pericu Vucelića i Memsuda Muhedinovića. Zahvaljujemo gospođi Zdenki Barišić Marčac dr.med. na suradnji oko organizacije.