Asar 2018 Jastrebarsko,  terenska vježba žurnih službi održana je u kompleksu bivše vojarne “dr Ante Starčević” na području Jastrebarskog, zatim na lokaciji Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu i i Međunarodne zračne luke “dr. Franjo Tuđman” te na brojnim lokacijama operativnih dežurstava sudionika sustava zrakoplovne potrage i spašavanja.

Tema vježbe je bila provjera procedura za operativno djelovanje u slučaju zrakoplovne nesreće na kopnu.

U vježbi su sudjelovali 4 tima hitne medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Vježba je odrađena profesionalno a timovi hitne zajedno s ostalim žurnim službama su ovom prilikom mogli pokazati svoje vještine zbrinjavanja i trijaže kod velikih nesreća.