U Ministarstvu zdravstva održat će se završna, treća po redu svečanost uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda uspješnim prijaviteljima u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” (UP.02.2.1.02).

Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.–2020., Ministarstvo zdravstva, kao Posredničko tijelo razine 1, organizira treću, završnu svečanost uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava uspješnim prijaviteljima.

Svečanost će se održati u utorak, 2. listopada 2018. godine u Velikoj dvorani Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a u Zagrebu, s početkom u 11,00 sati.

Ukupno 17 potpisnika potpisalo je 21 ugovor kojim će dobiti više od 61 milijun kuna bespovratnih sredstava za financiranje 55 specijalizanata na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Među potpisnicima je 10 domova zdravlja, 6 zavoda za hitnu medicinu jedinica p

odručne (regionalne) samouprave te Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Potpisnici trilateralnih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, dipl. iur. te ravnatelji/ice domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave čiji su projektni prijedlozi uspješno prošli sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Svečanosti će nazočiti i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr.med.spec.

Krajnji rok za završetak svih aktivnosti svakog pojedinog projekta specijalizacije je 31. prosinac 2023. godine. Projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine pokrenut je zbog poboljšanja pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima osiguranjem dovoljnog broja specijalista kako bi se postupno smanjilo upućivanje pacijenata u bolnice te osigurala veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Ovim Ugovorima i Projektom Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije odobrene su dvije specijalizacije iz hitne medicine, kojim su dvije djelatnice doktorice u Zavodu počele obavljanje specijalizacije. Trajanje specijalizacija je ukupno 5 godina.

Bespovratno je 100% sredstava iz fondova EU za ovaj projekt, a čija ukupna vrijednost dvaju ugovora iznosi 2.790.397,86 kuna.

Uz ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Nikšu Anticu, dipl.iur. potpisivanju Ugovora biti će nazočna zamjenica Župana Karlovačke županije dr.sc. Vesna Hajsan-Dolinar, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije Predrag Korać, dipl. soc. rad., univ. spec. oec., zamjenik ravnatelja i voditelj HMS Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Mario Vrabac, dr.med.spec. koji je ujedno i mentor ovom Projektu te dvije specijalizantice djelatnice Zavoda dr.med. Marina Vrbančić i dr.med. Iva Trgovčić.”