Liječnički tim Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije započeo je sa dežurstvom na autocesti od čvora Bosiljevo 2 sve do tunela Plasina uključujući i njega. Prometni timovi hitne medicinske službe dežuraju na autocestama i državnim cestama tijekom turističke sezone radi bolje dostupnosti i učinkovitosti zbrinjavanja od sredine lipnja do 05. rujna kroz 24 sata, a do 24. rujna vikendima.

U prošloj turističkoj sezoni, prema podacima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, dodatni prometni timovi HMS-a imali su 591 intervenciju tijekom kojih su na mjestu događaja hitno zbrinuli 439 ozlijeđenih osoba, ali i 384 pacijenta koji su se s drugim hitnim stanjima zatekli na hrvatskim prometnicama. Ukupno 388 pacijenata prevezeno je u bolnicu na daljnje kirurško liječenje. Budući da je broj intervencija u turističkoj sezoni 2015. porastao u odnosu na dvije prethodne sezone kada su dodatni prometni timovi HMS-a imali 418 (2014.), odnosno 442 (2013.) intervencije, pokazala se potreba za povećanjem broja dodatnih dežurnih timova HMS-a, a sukladno važećoj Mreži hitne medicine i njihovo izmještanje na dionice državnih cesta i autocesta gdje će biti najdostupniji i najučinkovitiji.

izvor teksta: www.hzhm.hr

Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za hitnu medicinu stoga su ove godine osigurali 17 dodatnih prometnih timova koji će se nalaziti na frekventnim lokacijama.