Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Tekuća naftna goriva,
broj objave: 2016/S 002-0012473.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=684840