Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u suradnji sa Službom za granicu PU Karlovačke  organizirao je i započeo edukaciju službenika pogranične i interventne policije iz osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora i pružanja neodložive prve pomoći. Polaznici ove edukacije su pokazali izuzetnu motiviranost prilikom vježbi. Tečaj “Osnovni postupci održavanja života uz primjenu AVD-a ” odrađen je prema programu i Pravilniku o javoj dostupnoj ranoj defibrilaciji. Projekt javno dostupne rane defibrilacije nastao je prije nekoliko godina u suradnji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo.