Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: 2 (DVA) VOZILA HITNE MEDICINSKE POMOĆI,
broj objave: 2022/S 0F2-0017167.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6227261