Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizira Edukacijske vježbe za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice koji će se održati od 02. do 03. ožujka 2018. godine. 

Mjesto održavanja je Edukacijski centar Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac.

Edukacijski program za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice obuhvaća edukacijske vježbe za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice koje omogućuju polaznicima stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici.

Dispečeri medicinske prijavno-dojavne jedinice obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

02-03.03.2018. Obavijest o osnovnom tečaju za MPDJ

Program Edukacijskih vježbi za MPDJ za polaznike