U subotu, 20. rujna 2014., u mjestu Puščava u Republici Sloveniji u sklopu 3. međunarodnog kampa Zavoda Vizija Varnosti održan je seminar Eskalacija raznih masovnih nesreća nakon potresa. Na seminaru su, uz timove hitne medicinske službe (HMS) iz Slovenije te vatrogasce, policiju i ostale službe zaštite, spašavanja i pomoći, na poziv organizatora Zavoda Vizija Varnosti, sudjelovala i četiri hrvatska tima HMS-a iz županijskih zavoda za hitnu medicinu Karlovačke (Katja Kudrna Prašek, dr.med., Perica Vucelić, bacc.med.teh. i Darko Cipurić, med.teh.), Krapinsko-zagorske (Kristina Tušek, dr.med., Tomislav Kušar, med.techn. i Zdravko Presečki, vozač), Primorsko-goranske (Davorka Lulić, dr.med., Stjepan Galić, med.teh. i Davor Iskra, vozač) i Varaždinske (Ivan Šitum, dr.med., Zoran Ognjanović, med.teh. i Dario Kovačić, vozač) županije.

Za temu ovogodišnjeg kampa izabran je potres, budući da su Sloveniju proteklih godina pogodile različite prirodne nesreće koje su ugrozile sigurnost stanovnika i materijalna dobra. Kako ističu organizatori, potres je obično popraćen eskalacijom drugih događaja koji nisu nužno povezani samo uz ruševine i mehanička oštećenja. Uz njega dolaze i nesreće s opasnim tvarima, potom željezničke nesreće i prekid prometa, učestala su zatrpavanja te deformacija podzemnih spremnika, ali i mnoge druge tegobe za koje pripadnici hitnih službi moraju biti pripremljeni. Upravo ova vježba pružila je priliku svim sudionicima da kroz praktičnu vježbu uz realističnu scenografiju steknu dragocjena iskustva u vidu pripravnosti za brzi odgovor na masovnu nesreću.

katja

Seminaru, koji je Zavod Vizija Varnosti organizirao u suradnji sa Slovenskim željeznicama, prisustvovala je i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., njezina pomoćnica Branka Tomljanović, dr. med. te voditeljica odjela za projekte, razvoj i zdravstvene tehnologije Zavoda Maja Dragosavac, dipl. pol.

Izvor teksta: HZHM