Spretnost, stručnu osposobljenost i znanje u izvođenju hitnih medicinskih postupaka na ovogodišnjem trodnevnom natjecanju odmjerile su 24 ekipe HMS-a. Hrvatsku su predstavljali timovi HMS-a Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije kojeg čine Katja Kudrna Prašek, dr. med., Perica Vucelić, bacc. med. teh. i Darko Cipurić, med. teh. te Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u sastavu Marija Ana Božić, dr. med., Tarik Gvožđar, med. tehn., Bernard Matejčić, vozač.

rogla1