Dana 12. listopada 2020. godine, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na svojim internetskim stranicama www.zzhm-kz.hr objavio Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranom gospodarskim subjektima, nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnike, arhitektonski projekt, elektrotehnički projekt sustava za dojavu požara, geodetski projekt Vojnić, građevinski projekt instalacija vodovoda i kanalizacije, građevinski projekt konstrukcije, projekt elektrotehničkih instalacija, strojarski projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i UNP-a, elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara, fiziku zgrade za Izgradnju građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova) – Ispostava Vojnić Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 19. listopada 2020. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, niti jedan gospodarski subjekt nije dostavio primjedbe i prijedloge na objavljene dokumente.