Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Izgradnja građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova) – Ispostava Vojnić Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije,
broj objave: 2020/S 0F2-0038029.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4377612

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Srdačan pozdrav, Narodne novine d.d.
+385 1 6652-899 (pon. – pet. od 8 do 16 sati).
http://www.nn.hr