Jednostavna nabava

Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za prijem u radni odnos

KLASA: 112-01/21-02/01 URBROJ: 2133/89-04-21-01 U Karlovcu, 05.01.2021.g.   Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj...

Skip to content