Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponuda za rušenje građevinskog objekta u Ozlju

Javni natječaj za prodaju službenih vozila

KLASA: 406-08-04/21-01/01 URBROJ: 2133/89-01-21-02 U Karlovcu, 14. rujna 2021.g. Na temelju Odluke Upravnog vijeća o prodaji i rashodovanju službenih vozila (Klasa: 406-08-04/21-01/01, Urbroj: 2133/89-02-21-01 od 31. kolovoza 2021. godine), te članka 29. Statuta...

Poziv na dostavu ponuda za rušenje građevinskog objekta u Ozlju

Natječaj za prijem u radni odnos

KLASA: 112-01/21-02/01 URBROJ: 2133/89-04-21-01 U Karlovcu, 05.01.2021.g.   Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj...

Skip to content