Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 19.10.2018. posjetili su Malci-znalci DVD Hrnetić-Novaki. Predstavnici u edukacijskom centru održali su predavanje na temu “Osnovne mjere održavanja života” te ih upoznali sa vozilom hitne medicinske službe.