Predstavnici Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 16.10.2018. na Svjetski dan oživljavanja održali su prezentaciju na temu „Osnovnih mjera održavanje života sa i bez AVD-a” za nezdravstvene djelatnike Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Doma zdravlja te Ustanovu za zdravstvenu njegu u kući.