UPUTE ZA TESTIRANJE I PRAVNI IZVORI med tehničar vozač vozila