Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA,
broj objave: 2022/S 0F2-0020206.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6303399

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.