Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

je objavio “Obavijest o nadmetanju”

za postupak: MOTORNI BENZIN I LOŽIVO ULJE,

broj objave: 2018/S 0F2-0034023.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2291725