U Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održano je predavanje o Pentroxu.

Lijek Penthrox primjenjuje sam bolesnik pod nadzorom osobe koja je obučena za njegovu primjenu(liječnik, medicinska sestra ili medicinski tehničar) uz pomoć ručnog Penthrox inhalatora. Inhalira se kroz posebno oblikovan Penthrox inhalator.