KLASA: 112-01/20-01/04

URBROJ: 2133/89-01-20-06

Karlovac, 14. listopada 2020.g.

 

Na temelju članaka 28. i 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Broj: 05-19-142/2 od 13. lipnja 2019. godine), te provedenog javnog natječaja za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, v.d. ravnatelja Zavoda Perica Vucelić, mag. med. techn., na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, donosi

 

ODLUKU

 

o prijemu u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

      Nakon pregleda pristiglih prijava i provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijem radnika na radno mjesto: medicinske sestre/tehničara vozača vozila u Timu 1 i Timu 2 HMP (m/ž) – 2 izvršitelj/ica, u radni odnos na neodređeno i puno radno vrijeme u Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije primaju se:

 

  1. Zvonimir Banoža
  2. Ivan Furač

II.

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

v.d. RAVNATELJA

Perica Vucelić, mag. med. techn.