Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
je objavio “Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave”
za postupak: VOZILO HITNE MEDICINSKE POMOĆI (1 komad),
broj objave: 2020/S 0F3-0014289.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje