KLASA: 112-01/20-01/03

URBROJ: 2133/89-01-20-06

Karlovac, 29.09.2020.g.

 

Na temelju članaka 28. i 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Broj: 05-19-142/2 od 13. lipnja 2019. godine), te provedenog javnog natječaja za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, v.d. ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Perica Vucelić, mag. med. techn., na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, donosi

 

ODLUKU

 

o prijemu u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

      Nakon pregleda pristiglih prijava na javni natječaj za prijem radnika na radno mjesto: rukovoditelj službe zaštite na radu, zaštite od požara  i zaštite okoliša (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme, te provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata u radni odnos prima se Zoran Vučinić.

Izabrani kandidat prima se na rad na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

III.

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

v.d. RAVNATELJA

Perica Vucelić, mag. med. techn.