Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izgradnja građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova) – Ispostava Vojnić Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.”.
Objavljeni dokument možete preuzeti ovdje.

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Srdačan pozdrav, Narodne novine d.d.
+385 1 6652-899 (pon. – pet. od 8 do 16 sati).
http://www.nn.hr

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za Izgradnju građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova) – Ispostava Vojnić Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Sukladno gore navedenome u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Karlovačke županije objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za predmetni postupak javne nabave, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 19. listopada 2020. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik_