Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije održao je edukaciju za tete iz vrtića. Edukacija je održana u dva vrtića, u Dugoj Resi i Generalskom stolu. Čak trideset teta je uvježbavano u osnovnim postupcima održavanja života odraslih i djece.