Dana 26.02.2019.g. u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održana je edukacija iz komunikacijskih vještina na temu „Kako razgovarati s karakterno teškim osobama“.

Cilj ove edukacije bio je osvijestiti i upoznati polaznike tehnikama i vještinama komunikacije s ljutim i teškim klijentima, obučiti ih prakticiranju rečeničnih formi koje mogu pomoći u smirivanju situacije i ostvarivanju pobjedničkih pozicija za sve komunikacijske strane. Prvenstveno treba naučiti zaštititi samog sebe od loših emocija koje stvaraju nepotrebne konflikte. Svatko je odgovoran za sebe, svoje osjećaje i ponašanje. Osoba koja zadrži mirnoću i staloženost vlada situacijom.

Osim što su polaznici unaprijedili vještine komuniciranja, usvojeno znanje će moći  primijeniti na svim životnim razinama.