Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2020. godinu - II izmjena