Postupci javne nabave

Naručitelj: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Vozilo hitne medicinske pomoći,
broj objave: 2015/S 002-0023348

Detalje o objavi možete vidjeti: Poziv na nadmetanje