Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: VOZILO HITNE MEDICINSKE POMOĆI,
broj objave: 2017/S 0F2-0011904.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1143325