POZIV NA TESTIRANJE

 

kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ 42/2021 od 21.04.2021.g.,

 

za radno mjesto pod br. 3. medicinska sestra/tehničar vozač vozila u Timu 1 i Timu 2 HMP (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme,

 

koje će se održati u srijedu 19. svibnja 2021.g. u 09,00 sati u prostorijama Edukacijsko-simulacijskog centra Zavoda, na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA:

 

Provjera znanja vršit će se iz područja rada Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije kroz pisano testiranje i razgovor.

Izvor za pripremanje kandidata za provjeru znanja je:

  • Smjernice za rad izvanbolničke hitne medicinske službe koje se nalaze na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (https://www.hzhm.hr/source/smjernice/smjernice-za-rad-izvanbolnicke-hitne.pdf)

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Nakon pisane provjere, s kandidatima koji uspješno polože test provest će se intervjui (razgovori).

Sukladno preporučenim epidemiološkim mjerama kandidati su dužni koristiti zaštitne maske.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA