Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 15.12.2016 , u 14 h u Centru za edukaciju  ZZHM  Karlovačke  županije,  Dr. V. Mačeka  48   I  kat.

TEMA :   OZLJEDE KOD OSOBA STARIJE  ŽIVOTNE  DOBI

PREDAVAČ: bacc.med.tehn  MARIO POPOVAČKI

Predavanje se boduje prema pravilniku HKMS !