U tjednu od 07.- 11.studenog 2016.godine izvedena je nastava na stručnom studiju Sestrinstva pri Veleučilištu u Karlovcu. Nastava je održana na kolegiju Hitna medicina – sestrinski pristup u trajanju od 30 (trideset) sati. Teoretski dio nastave održan je u predavaoni na Veleučilištu, dok su vježbe održane na dvije lokacije, u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije i OHBP-u Opće bolnice Karlovac, i to 08. i 09. studenog 2016.

U OHBP-u vježbe su obavljene na način da je glavni medicinski tehničar OHBP-a upoznao studente s funkcioniranjem odjela s posebnim naglaskom na trijažu u odjelu.

U ZZHM Karlovačke županije vježbe su obavljene na način da je 31 studenata podijeljeno u dvije grupe pa je svaka grupa u jednom danu od 08,00 – 13,00 sati savladala praktičnu nastavu iz kolegija Hitna medicina – sestrinski pristup.

Praktično su savladali slijedeće jedinice:

  1. KPR uz upotrebu AVD
  2. Oslobađanje dišnog puta hvatovima i održavanje prohodnosti s jednostavnim pomagalima
  3. ABCDE pristup oboljeloj osobi
  4. Skidanje motociklističke kacige
  5. Prezentacija pregleda ozlijeđene osobe

Studenti su podijeljeni u dvije grupe i s jednom grupom je radio glavni medicinski tehničar ZZHM Perica Vucelić,Dok je s drugom grupom bila Emilija Lazarević, kao nositelj kolegija.

Dana 06.12.2016. u 13,00 sati održan je pismeni ispit na Veleučilištu i time je zaključen kolegij.

 

Nositelj kolegija Hitna medicina – sestrinski pristup

Naslovni predavač, Emilija Lazarević, mag.educ.rehab