Delegacija Svjetske banke na čelu s Fadijom Saadah, direktoricom Sektora Svjetske banke za zdravstvo iz Washingtona, razgovarala je s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Majom Grba-Bujević u karlovačkom Zavodu za hitnu medicinu o učincima kredita Svjetske banke te o budućoj potpori razvoju hitne medicinske službe.

Direktorica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju Elisabetta Capannelli rekla je novinarima nakon sastanka da su došli u Karlovac vidjeti kako su se realizirali prethodni Vladini projekti za hitnu medicinu koje je poduprla Svjetska banka, da bi se moglo nastaviti s novim projektima i potporama hitnoj medicini u Hrvatskoj.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim.mr. Maja Grba Bujević, dr.med.spec. naglasila je kako je jučer počela s radom skupina za zdravstvo i preventivu u zdravstvu, kojoj je zadatak načiniti smjernice za nacionalnu strategiju za zdravstvo do 2030 godine te zahvalila na potpori. Zdravstvo je jedno od područja buduće nacionalne razvojne strategije do 2030 godine koja će obuhvatiti i pravosuđe, poljoprivredu, zaštitu okoliša i dr.

„Do sada smo poduprli projekte o boljoj edukaciji i opremanju hitne medicine“, rekla je Capannelli i najavila oblizak i drugih sredina, Slavoniju i priobalje. Rekla je da je po mišljenju delegacije uočljiv problem organiziranosti u zdravstvu, odnosno, kazala je, država bi mogla biti učinkovitija. Posebno se to odnosi na bolničko liječenje, rekla je i napomenula da briga o stanovništvu, posebno starijem i na selu, mora biti dostupno svima te je potrebno postići racionalnije korištenje novca.

Voditeljica projekta zdravstva za RH Huihui Wang posebno je naglasila da je u Hrvatskoj bitno postići bolju učinkovitost i višu kvalitetu zdravstvene njege kod starijih i kroničnih bolesnika, ali i voditi računa o preventivi u smislu zdravijeg stila života Hrvata i smanjenja, primjerice, pušačke populacije.

Govoreći o financijama Capanneli je reka da je Svjetska banka, ovisno o zahtjevima države, u mogućnosti osigurati fondove ulaganja i tehničku podršku u mnogo sektora, da su „voljni kreirati vlastite projekte tako da se maksimalno koriste EU fondovi“, te da rade s hrvatskim institucijama da bi zajedno osigurali sve moguće pozajmice/darivanja.

Pripremamo projekt vrijedan 20 milijuna eura u vezi sa zemljišnom administracijom, imamo i projekt vrijedan 20 milijuna eura namijenjen za pravosuđe, rekla je Capannelli. Ministarstvo zdravstva prvo hoće podršku, a mi sve trebamo ispitati, rekla je Capanneli i podsjetila je su u realizaciji postojeći projekti vrijedni 75 miljuna eura. Svjetska banka se nada da će to biti realizirano u roku godine ili godine i pol dana, poručila je.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije gospodin Nikša Antica, zamjenik ravnatelja dr.med.spec. Mario Vrabac te glavni tehničar Zavoda Perica Vucelić uz ravnateljicu Hrvatskog Zavoda za hitnu medicinu prim.mr. Maju Grba Bujević dr.med.spec. upoznali su visoku deleganciju Svjetske banke o svim postignućima reforme hitne medicine koja se odnosi kako na osvrt na reformu na nivou Republike Hrvatske tako i postignuća za sami Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Nakon kratke prezentacije obišli su sjedište Zavoda u Karlovcu gdje se delegacija Svjetske banke upoznala sa djelatnicima i radom Zavoda, gdje su vidjeli prostorije Zavoda, standardizirana specijalna vozila HMS i Medicinsko-prijavno dojavnu jedinicu (MPDJ).

Također, ravnatelj Antica predstavio je delegaciji planove Zavoda prije svega izgradnju Regionalnog edukacijsko-simulacijskog centra hitne medicine, za koju je Zavod primio nekretninu u vlasništvo od Doma zdravlja Karlovac, za što smo posebno zahvalni Domu zdravlja Karlovac, naglasio je ravnatelj Antica.

Projekt je od izuzetne važnosti za šire regionalno područje u kojem se nalazi Karlovačka županije jer će se energetskom obnovom i opremanjem Regionalno edukacijsko – simulacijski centar hitne medicine omogućiti vršenje različitih edukacija za zdravstvene, ali i nezdravstvene djelatnike. Time će se osigurati jačanje kvanititete i kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici. Dobra edukacija pomoći će za bolje i kvalitetnije reagiranje u različitim situacija koje mogu mnogima spasiti život. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije ima znanja i kapaciteta za provođenje takvih edukacija.

Nadalje, ravnatelj Antica najavio je i aktivnosti oko početka rada na implementaciji ISO standarda 9001:2015 (upravljanje kvalitetom) i 14001:2015 (sustav upravljanja okolišem) u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, te je naglasio kako će Zavod u idućem razdoblju posebnu pažnju posvetiti upravo unaprijeđenju kvalitete u Zavodu jer će primjena budućih normi kvalitete kroz ISO standarde racionalizirati i poboljšati organizaciju rada Zavoda, povećati zadovoljstvo i povjerenje pacijenata te djelatnika, kao i da će se podići razina modernizacije hitne medicinske službe i ugled karlovačkog županijskog Zavoda na državnoj i na međunarodnoj razini.