U Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, uspješno je odrađen još jedan modularni tečaj “Brze intubacije u slijedu”.  Tečaju je pristupilo 12 polaznika, doktora medicine i medicinskih sestara i tehničara te su svi uspješno završili tečaj. U prvom dijelu, održana su predavanja o indikacijama, kontraindikacijama i rizici kod tehnike Rsi-a, priprema pacijenta, tima i opreme te izbor lijekova u Rsi-u. Nastavilo se s interaktivnom radionicom o lijekovima koji se primjenjuju. U praktičnom dijelu tečaja održane su radionice otežane intubacije te scenariji Rsi-a. Tečaj je ocjenjen odlično od strane polaznika.

Instruktori i predavači na tečaju “Brze intubacije u slijedu” su bili prim. dr. med. Mirjana Lončarić Katušin, dr. med. spec. anestezije i reanimatologije Nikola Bradić iz KB Dubrava i Miljenko Gvožđak ispred Zzhm Karlovačke županije.