Dana 06.09.2018. godine obilježen je Svjetski dan prve pomoći u organizaciji Crvenog križa Karlovačke županije. Tim hitne medicinske pomoći, demonstrirao je osnovne postupke održavanja života odraslih osoba uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora. U timu hitne medicinske službe, ispred Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije bili se medicinski tehničari Marko Gabrić i Danko Premužić.