Interna kontinuirana edukacija za medicinske tehničare

U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u trajanju od dva dana (09...

Read More