Uz ostale timove, i Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije sudjeluje na području Tovarnika u zbrinjavanju migranata iz ratom pogođenih područja. Trenutno se na terenu nalazi jedan tim sa liječnicom, medicinskim tehničarem i vozačem, s potpuno opremljenim vozilom za hitna medicinska zbrinjavanja. Prisutnost timova hitne medicinske službe na terenu je od iznimnog značaja zbog velikog broja migranata.