Zahvaljujući donaciji gospodina Tihomira Markulina Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije svoju postojeću  medicinsko-tehničku opremu upotpunio je još jednim defibrilatorom, koji  svojim funkcijama omogućava visoku kvalitetu rada.

cof