Nabava novog vozila hitne medicinske pomoći je namijenjeno izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi a financirano je potpuno iz decentraliziranih sredstava za 2023. godinu u iznosu od 144.418,75 euras PDV-om.Također iz decentraliziranih sredstava financirana je i nabavka defibrilatora u iznosu od 22.231,00 eura i mehaničkog transportnog ventilatora u iznosu od 13.085,00 eura s PDV-om.

I ovaj kraj godine karlovački Zavod za hitnu medicinu obilježio je nabavkom vrijednog vozila namijenjenog za potrebe hitne službe, potpuno opremljenog po najnovijim standardima. Po riječima ravnatelja Perice Vucelića, ovo je za njih vrlo bitan dan jer će novi Transporter T6 Pro Saver sigurno doprinijeti kvalitetnom zbrinjavaju pacijenata.

– Nastavljamo u tempu jedno vozilo godišnje s kojima popunjavamo našu mrežu. U studenom je došlo do povećanje mreže gdje je Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije dobio dodatni Tim 2 u Slunju kako bi osnažili Karlovačku županiju s potrebnim brojem timova pa će i to vozilo biti namijenjeno u tom smjeru, rekao je Vucelić. Dodaje da im je izuzetno bitna kvaliteta vozila kako bi usluga bila na nivou.

– Sve naše potrebe koje su nam bitne kako bi pružili uslugu pacijentima, ostvarujemo u suradnji s Karlovačkom županijom, osnivačem koji sudjeluje u programu razvoja i rada Zavoda, homogeno djelujemo da bi mogli isporučiti sve zahtjeve koji se pred nas postavljaju, rekao je ravnatelj Vucelić i zahvalio se na podršci Županiji kao i ravnateljici državnog zavoda za Hitnu medicinu dr. Maji Grba Bujević, te naravno svim djelatnicima Zavoda, svom užem i širem timu.