KLASA: 131-01/23-01/02

URBROJ: 2133/89-01-23-01

U Karlovcu, 15. prosinca 2023.g.

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije i Odluke o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Klasa: 131-01/22-01/200, Urbroj: 534-03/22-01 od 03.svibnja 2022.g., ravnatelj raspisuje

I N T E R N I  OGLAS

za upućivanje na specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine – 7 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:

  • najmanje prvostupnik sestrinstva ili prvostupnik sestrinstva sa završenim diplomskim studijem sestrinstva koji je zaposlen u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u zdravstvenoj ustanovi,
  • odobrenje za samostalan rad,
  • najmanje dvije godine radnog iskustva u djelatnosti hitne medicine.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na Oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Usavršavanje je regulirano Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“, br. 109/19, 119/19, 139/22, 144/22).

Oglas je objavljen na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije dana 15. prosinca 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa.

Zainteresirani kandidati/inje pisanu prijavu/ motivacijsko pismo mogu podnijeti poštom ili na urudžbeni zapisnik u prostorijama uprave na adresi: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

                                       RAVNATELJ

                                           Perica Vucelić, mag. med. techn., univ. mag. admin.sanit.