Vrijednost: 1,4 milijuna kn (od čega Ministarstvo zdravstva – 500.000,00, ostatak od 900.000,00 su vlastita sredstva Zavoda kroz tri proračunske godine).
Radi se o adaptaciji postojećeg prostora te su radovi trajali od 2018. godine do danas.
Djelatnici izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe svakodnevno spašavaju ljudske živote. Kako bi u tim situacijama mogli kvalitetno reagirati, rasuđivati i pružati najstručniju pomoć u najkraćem vremenu, potrebno je stalno stručno usavršavanje.
Ovaj centar namijenjen je svim članovima tima hitne medicinske službe, liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima, studentima, učenicima te građanima i licima svih profila zanimanja  u Republici Hrvatskoj. Vježbe će u Centru povoditi nacionalni instruktori Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te stručnjaci iz različitih grana medicine, sukladno Standardu i pravilniku  edukacije za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe, trijaže i medicinsko prijavno dojavne jedinice.
Centar će ujedno biti i telemedicinski centar za usavršavanje na daljinu tzv. E-usavršavanje te će se u njemu vršiti edukacije laika te svih žurnih službi.
To je prvi takav centar u RH opremljen najsuvremenijom audio – video opremom za provođenje simulacija u hitnoj medicini. Centar je dobio dopuštenje za rad od Ministarstva zdravstva.
Obavljeni su obrtničko-građevinski radovi na adaptaciji prostora za učionice.
Edukacijski centar se sastoji od velike dvorane za simulacije i predavaonice za 70 ljudi, male dvorane, (kabineta vještina), sobe za debriefing (analiza slučaja) te nadzorne sobe, prijamnog dijela, prostora za simulaciju i zbrinjavanje pacijenta za zbrinjavanje.