Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u suradnji sa Patronažnom službom Doma zdravlja Karlovac organiziralo je predavanje na temu “Hitna stanja u dječjoj dobi”. Predavanje je bilo namijenjeno članicama Grupe za potporu dojenju koje se svaki mjesec okupljaju u prostorijama Doma zdravlja.

U svom izlaganju, Nina Lovrić-Dilberović, dr.med. je teorijski i praktično prezentirala majkama moguće situacije opasne po zdravlje djeteta; gušenje stranim tijelom, KPR, udar struje, opekline, trovanje, padovi.

Članice Grupe za potporu dojenju su sa predavanja otišle sigurnije i sa željom da se ovaj tio predavanja u našem gradu održava na redovnoj bazi.