U petak, 14. listopada 2016. godine, na lokacijama naselja Brežani i Lipje i rijeke  Kupe, nizvodno od sela Brođani u organizaciji Županijskog stožera civilne zaštite Karlovačke županije i Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Karlovac provedena je terenska vježba sustava Civilne zaštite Karlovačke županije „Brežani 2016“.

Svrha vježbe bila je provjera spremnosti sudionika, operativnih snaga sustava civilne zaštite Karlovačke županije za djelovanje u slučaju poplava i potraga za nestalim osobama. Vježba je simulirala poplavu i nepredviđene situacije koje se događaju kao posljedica poplave. U vježbi je sudjelovalo 113 sudionika s 26 vozila i četiri čamca. Uz vatrogasce, policiju, gorske spašavatelje i Crveni križ u vježbi su sudjelovali i radnici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.